We love eBooks
  Descargar Do rei abaixo ningún pdf, epub, ebook
  Editorial

  Este sitio es seguro

  Usted está en un sitio seguro, habilitado para SSL. Todas nuestras fuentes son constantemente verificadas.

  Do rei abaixo ningún

  Por Francisco de Rojas Zorrilla

  ¿Qué piensas sobre este eBook?

  Acerca de este libro electrónico

  Francisco de Rojas Zorrilla (Toledo, 4 de octubre de 1607 - Madrid, 23 de enero de 1648) foi un dos máis importantes dramaturgos da súa época. Seguidor e colaborador de Calderón de la Barca e íntimo amigo de Francisco de Quevedo, foi un dos autores favoritos de Felipe IV, ante o que se representaron varias das súas obras. Os últimos anos da súa vida víronse envoltos polas sospeitas das súas orixes xudeas ou moriscas, descubríndose que algúns dos seus ascendentes foran queimados pola Inquisición. Morre á idade de corenta años, deixando tras de si unha copiosa obra, da que DO REI ABAIXO NINGÚN cóntase entre as máis afamadas. Rojas Zorrilla amosa nas súas obras un acervado sentido do humor, mesmo en casos como o presente, que xira ó redor do tema do honor e da imposibilidade de vengalo ó confundir o suposto cornudo ó seu ofensor co rei mesmo. As súas obras seguen a ser representadas ata a actualidade, pola modernidade de moitos dos seus plantexamentos, polo seu espíritu crítico con moitas das convencións da época e pola fortaleza do desenvolvemento dos seus argumentos. Precisamente, unha das últimas delas foi o ano de 2008 pola Compañía Nacional de Teatro Clásico desta mesma obra.
  Descargar eBook Link updated in 2017
  Tal vez usted será redirigido a otro sitio web
  Gracias y bienvenidos a nuestra lista de newsletter! Ops, ya se encuentra en nuestra lista.

  Definido como

  eBooks por Francisco de Rojas Zorrilla

  Página del autor

  Relacionado con este libro electrónico

  Explorar colecciones

  Permanecer conectado a nosotros

  Síguenos en las redes sociales o suscribirse a nuestro boletín de noticias para mantener actualizada sobre el mundo dos libros electrónicos.

  Explorar libros electrónicos

  Ver todas las colecciones de eBooks

  Colecciones es la manera fácil de explorar nuestro directorio de libros electrónicos.